Notariusze

Notariusz Angelika Sołtys

ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2008. Po odbyciu aplikacji notarialnej w okręgu Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 2008 – 2011, a następnie zdaniu egzaminu notarialnego, pracowała na stanowisku asesora notarialnego. Decyzją z dnia 14 lipca 2014 r. Minister Sprawiedliwości powołał Angelikę Sołtys na stanowisko notariusza i wyznaczył siedzibę kancelarii notarialnej we Wrocławiu.

 

Notariusz Karolina Karpińska

w 2007 roku ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację notarialną odbyła w okręgu Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 2008 – 2011, pracując w tym czasie w kancelarii notarialnej na stanowisku aplikanta notarialnego. Po zdanym egzaminie notarialnym, pracowała jako asesor notarialny, a następnie zastępca notarialny. Decyzją z dnia 10 października 2014 r. otrzymała od Ministra Sprawiedliwości nominację na stanowisko notariusza we Wrocławiu.